top of page

Nabídka pro firmy

Individuální koučink

V koučinku Vám mohu pomoci nalézat zcela nové možností řešení pracovních i osobních situací.  Koučink  posiluje Vaše vlastní kompetence, individualitu a víru v sebe sama. Při objevování a hledání svých možnosti, zdrojů a způsobů řešení se se mnou potkáváte  jako s partnerem, nikoliv expertem. Společně hledáme efektivní cesty, jak dosahovat pracovních cílů a zároveň zažívat spokojenost v osobním životě i ve vztahu k sobě.

 

Věnuji se především tématům:

 • „usazení se“ v roli manažera

 • dosažení a udržení rovnováhy v osobním i pracovním životě, tzv. work-life balance

 • efektivní práce se svým týmem

 • preventivní a akutní redukce stresu; syndrom vyhoření

 • udržování pozitivní sebehodnoty a redukce negativních vnitřních přesvědčení o sobě

 • zvládání problematických podřízených

 • efektivní time managment

 

 

Skupinový koučink

Jednotlivým manažerům oddělení nabízím možnost skupinového koučinku či facilitace setkání týmu v situacích, kde tým:

 • hledá příležitost k řešení konkrétních problémů vztahového či obecně-pracovního charakteru

 • potřebuje dospět ke vzájemné dohodě ve všech oblastech spolupráce

 • čelí komunikačním problémům, konfliktům, které nelze vyřešit pouze s jednotlivci

 • právě vzniká nebo se mění a potřebuje si nastavit jasná pravidla, která budou všichni jednotně dodržovat

 

Tréninky

Firmám nabízím tréninky v tématech soft skills. Tréninky nabízí možnost vzdělávat se v daných tématech skupinovou formou, získat znalosti, praktické dovednosti v daných tématech. Skupinový trénink umožňuje sdílet své zkušenosti s druhými a teorii i praktické nácviky zažít formou interaktivní  výuky a zážitku.

 

Témata, kterým se věnuji:

 • Asertivita a její efektivní využití v praxi

 • Osobnostní typologie

 • Základy efektivní komunikace

 • Jak efektivně pracovat se stresem

 • Prevence syndromu vyhoření a jak mu předcházet

 • Efektivní time managment

 • Sladění rodinného a pracovního života „Jak se z toho nezbláznit“

 • Role ženy ve firmě i v rodině aneb jak ustát nároky dnešní doby a cítit se v klidu a spokojená

bottom of page