top of page
KDO JSEM - JAKÉ MÁM ZKUŠENOSTI - CO MĚ BAVÍ

Vystudovala jsem Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia jsem započala systematické psychoterapeutické vzdělávání.

Vlastní psychoterapeutickou praxi jsem založila v roce 2007. Pracuji individuálně s dospělými a dospívajícími klienty, kteří touží po bližším sebepoznání nebo se ocitají v náročných životních situacích a potřebují se zorientovat a najít opět dobré ukotvení ve svém životě.

Kromě psychoterapie poskytuji také konzultace v oblasti psychologie práce a organizace (koučování, výběr a rozvoj zaměstnanců) a vedu seberozvojové workshopy vycházející z principů psychoterapeutického přístupu PBSP a tance.

Odbornou praxi jsem získala také ve středisku pro mládež Most, kde jsem pracovala na pobytovém oddělení pro závislé na alkoholu a drogách do 18 let a v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, kde jsem pracovala 5 let jako individuální a skupinový psychoterapeut. V průběhu této doby jsem také začala pracovat jako externí konzultant a trenér ve firmě Qed Group a dalších.

Ke zkvalitnění vlastní práce s klienty procházím pravidelným vzděláváním a certifikacemi a navštěvuji pravidelnou supervizi.

1995 – 2000 Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, obor Andragogika 

1997 – 2001 Psychoterapeutický výcvik v dynamické skupinové terapii SUR 

2000 – 2001 Drama-Therapy Training (The Institute for the Arts in Psychotherapy in New York 

2006 – 2007 Roční výcvik v  krizové intervenci 

2008 - 2009 Výcvik v psychologickém koučování 

2008 – 2009 Vzdělávací akademie – projekt Sales Academy – CCV Imparta.Ltd.London

2010 – 2011 Kurz Pesso Boyden psychomotorické terapie

2012 – 2016 Psychoterapeutický výcvik Pesso Boyden psychomotorické terapie 

J

O MNĚ

bottom of page